Inflammation i en lymfkörtel (lymfadenit)

Lymfkörtlar är små ovala organ som innehåller immunceller för att attackera och avliva främmande inkräktare, som virus. De är en viktig del av kroppens immunförsvar.

Lymfkörtlar finns i olika delar av kroppen, inklusive halsen, armhålorna och ljumsken. De är sammanlänkade genom lymfkärl som transporterar lymfa (en genomskinlig vätska som innehåller vita blodkroppar och död och skadad vävnad som ska avyttras) genom kroppen. Lymfkörtlarnas främsta funktion är att husera kroppens sjukdomsbekämpande celler.

Lymfkörtlarna kan bli inflammerade när man är sjuk och lymfkörtlarna skickar ut sjukdomsbekämpande celler och föreningar. Tillståndet med inflammerade lymfkörtlar kallas för lymfadenit.

Lymfkörtelinflammation kan inträffa av en rad olika anledningar. Alla typer av virusinfektioner, inklusive en vanlig förkylning, kan få lymfkörtlarna att svullna. Cancer, inklusive blodcancer, kan orsaka inflammation i lymfkörtlarna.

Symtom

Symtom

Lymfkörtelinflammation kan orsaka en rad olika symtom, beroende på orsaken till svullnaden och var de svullna lymfkörtlarna är belägna.

Vanliga symtom i samband med lymfkörtelinflammation innefattar:

  • symtom i övre luftvägarna som feber, snuva eller ont i halsen
  • ömma, svullna lymfkörtlar i halsen, armhålorna och ljumsken
  • svullna ben eller armar (vilket kan tyda på blockering i lymfsystemet)
  • nattliga svettningar
  • förhårdnad och förstoring av lymfkörtlarna (vilket kan tyda på förekomsten av en tumör)

Diagnos

Diagnos

En läkare diagnostiserar vanligen lymfkörtelinflammation genom en kroppsundersökning. Läkaren söker efter svullnad eller känslighet genom att känna runt området kring de olika lymfkörtlarna. Han eller hon kan också ställa frågor om förknippade symtom, som de som angivits ovan.

Läkaren kan beställa blodprover för att kolla efter infektioner och röntgen eller datortomografi för att söka efter tumörer eller källor till

infektionen.

Eftersom en rad olika tillstånd kan leda till inflammation i lymfkörtlarna, kan läkaren beställa en biopsi. En biopsi av lymfkörtlarna är ett snabbt ingrepp där läkaren avlägsnar ett prov på lymfvävnaden. En patolog (en läkare som undersöker vävnadsprover och tolkar labbresultat) tester provet. En biopsi är ofta det mest tillförlitliga sättet att utröna varför en inflammation har uppstått i lymfkörtlarna.

Behandling

Behandling

Behandlingen av lymfkörtelinflammation bestäms beroende på dess orsak. I vissa fall behövs kanske ingen behandling. Till exempel är det inte troligt att behandling rekommenderas för friska vuxna personer vars kroppar redan framgångsrikt bekämpar infektionen eller för barn, vars aktiva immunsystem ofta kan leda till svullna körtlar. Om behandling är nödvändig, kan det variera från egenvård till operation eller andra behandlingar.

Egenvård

Läkaren rekommenderar troligen användning av febernedsättande medel som ibuprofen, i kombination med varma kompresser. Att placera det svullna området högt kan också hjälpa till att lindra inflammationen.

Medicinering

I andra fall kan en omgång med antibiotika användas för att hjälpa kroppen bekämpa infektionen som orsakar svullnaden i lymfkörtlarna.

Dränering av abscesser

Om en lymfkörtel blir infekterad i sig själv, kan en abscess (varböld) bildas. Svullnaden avtar oftast snabbt när abscessen har dränerats. Läkaren dränerar abscessen genom att bedöva området och göra ett litet snitt som låter det infekterade varet rinna ut. Området kan förbindas med gasbinda för att säkerställa att det läks.

Cancerbehandling

Om de svullna lymfkörtlarna orsakas av en cancertumör, finns det ett antal olika behandlingsalternativ: Dessa innefattar operation för att avlägsna tumören, cellgiftsbehandling och strålning. Läkaren kommer att diskutera alla dessa alternativ, inklusive för- och nackdelar, innan någon behandling påbörjas.


Category: Cancer-2

Similar articles: